Bústia on-line de mediació

L’equip de mediació intenta arribar a solucions dialogades, si necessites ajuda deixa un paperet a la bústia de mediació que està a l’entrada del centre, contacta online a la bústia digital o busca al centre a qualsevol professor mediador, tot l’equip actual ha cursat el curs de mediació escolar.

https://vimase3.wixsite.com/mediacioiesalcalans/projecte

YouTube
Instagram
Telegram