Consell Escolar

Els membres del Consell Escolar de l’IES Alcalans per al curs 2022-2023 son:

YouTube
Instagram
Telegram