Equip directiu

L’equip directiu està composat pels següents membres:

  • Directora: Esther Martos
  • Vicedirectora: Ana Cañizares
  •  Cap d’estudis: Ana Alcañiz
  • Secretària: Maria Jesús Cervera

llibreta

YouTube
Instagram
Telegram