Horari del centre

L’horari del centre és:

  • De 8.30 a 13.35 i de 15.10 a 17.00 hores dilluns i dimarts
  • De 8.30 a 14.30 de dimecres a divendres
  • El descans és de 30 minuts entre les 11.15 i les 11.45, de dilluns a divendres

ENTRADA AL CENTRE.

– El timbre sonarà dues vegades. La primera 5 minuts abans de l’hora d’entrada indicant que s’obrin les portes; i una segona vegada, a l’hora oficial d’entrada, indicant que comencen les classes.

– Si un alumne/a arriba a l’institut després de l’hora d’accés (11:30-11:45 o 15:05), no podrà accedir al centre.

– Entre classes, el timbre, només sona una vegada.

EIXIDA DEL CENTRE DURANT L’HORARI LECTIU.

Els alumnes no podran abandonar el centre si no ve a per ells el pare, la mare, tutor/a legal o persona/persones autoritzat/autoritzades per la família i signe una autorització d’eixida. L’alumnat només eixirà del centre en casos estrictament necessaris.

YouTube
Instagram
Telegram