Sábado, 15 Diciembre 2018

CONVALIDACIÓ D'OPTATIVES

Sol·licitud de convalidació d'optatives

A l'imprés omplit s'ha d'acompanyar un certificat acadèmic del curs passat de les ensenyances de música o dansa realitzades i certificat de matrícula d'aquest curs escolar. S'haurà de lliurar en Secretaria dins del plaç indicat al començament de cada curs.