La Feria Aéria

El projecte l’organitza El Caleidoscopio i és finançat per l’Ajuntament de Montserrat. El porten a terme els departaments de Tecnologia i Informàtica. El projecte consisteix en què els estudiants participants aprenguen a muntar un dron i que ideen una aplicació que tinga un impacte positiu en la seua localitat, solucione alguna problemàtica concreta o pose en valor algun aspecte del municipi.

L’equip de formació de El Caleidoscopio formarà al professorat i ells seran els que formen els estudiants​ ​en​ ​la​ ​cerca​ ​de​ ​l’​aplicació ​i ​la​ ​creació​ ​del​ ​dron​ ​.

El projecte és exposat en la universitat (ETSE Escola Técnica Superior Enginyeria) per part de l’alumnat i del professorat. Faran una exposició oral, muntaran un stand per a presentar el projecte i faran una prova de vol.

La Feria Aérea té un objetiu social que és la base a partir de la qual es construeix cadascun dels projectes. La tecnologia és l’altre pilar, imprescindible en la cultura contemporànea.

Hem participat en 3 edicions de La Feria Aérea:

  • Curs 2016/2017
  • Curs 2017/2018: L’ull de la Vall
  • Curs 2018/2019: Directe al Cuc
YouTube
Instagram
Telegram