Revisió de dades a Itaca per a l’esborrany de beques de menjador i transport

Amb la finalitat de minimitzar els errors en la generació dels esborranys de sol·licitud d’ajuda de menjador i transport escolar per al pròxim curs 2020/2021, adjunt es remet manual per a actualitzar les dades que obren a ÍTACA de l’alumnat i dels pares, mares o tutors.

Al objeto de minimizar los errores en la generación de los borradores de las solicitudes de ayuda de comedor y transporte escolar para el próximo curso 2020/2021, adjunto se remite manual para actualizar los datos que obran en ITACA del alumnado y de los padres, madres o tutores.

Actualización_Datos_Alumnado_WF

Please follow and like us:
YouTube
Instagram
Telegram