🥦🍏 LLISTAT PROVISIONAL DE LES AJUDES DE MENJADOR ESCOLAR 🍏🥦

A partir del 12 de setembre estarà disponible al tauler d’anuncis del centre el llistat provisional de les ajudes assistencials de menjador escolar per al curs 2022-2023.

Les persones interessades disposen d’un termini de 10 dies hàbils, per a la presentació, en el mateix centre educatiu, de la documentació que consideren convenient en el supòsit que consideren errónea la puntuació obtinguda

Please follow and like us:
YouTube
Instagram
Telegram