Alumnes ajudants

https://arevalo64.wixsite.com/mediacioiesalcalans/sessions-tutoria

El projecte d’alumnes ajudants té com objectiu la resolució de conflictes entre iguals. És a dir, són els mateixos alumnes els que detecten i proposen les solucions. És un projecte d’integració basat en el llibre El conflicto en el centro escolar, que s’aplica des de ja fa anys en diversos centres del país.

Què entenem per conflictes?
Són un fet natural de la vida. No són ni positius ni negatius, depèn de com responem a ells. Hi ha diverses maneres de tractar els conflictes, aprendrem altres maneres i escollirem la millor. Algunes de les respostes al conflicte són destructives: violència, passivitat, discriminació…Altres respostes permeten resoldre els conflictes pacíficament i ens ofereixen oportunitats de millorar nosaltres mateixos i millorar les nostres relacions amb els altres


Qui seran els alumnes ajudants?
El projecte s’aplicarà  al primer cicle, que és on tenim detectat que solen apareixer més conflictes. Hi haurà 4 alumnes ajudants per classe, dos xics i dos xiques. Durant el curs 2017/2018 començarem solament en 1r d’ESO.


Com es trien? 
Els han triat els companys de classe. Es dedica una sessió de tutoria per a fer l’elecció, eixe dia, es comenten les qualitats i valors que hauria de tindre un alumne ajudant. Basant-se en aquests paràmetres, els alumnes al final de la classe, fan la tria. Ixen els més votats

Tots els alumnes poden ser Alumnes ajudants?
Sí, per altra banda cal dir que és voluntari, per tant, ningú és Alumne ajudant  si no vol ser-ho.

Resoldre conflictes pot resultar de vegades complicat, ho sabran fer bé?
 És complicat de vegades, per això rebran una formació de dos dies. On es preparem per a escoltar als demés, treballem els valors d’un alumne ajudant. Després els professors ajudants guiaran als alumnes durant el procés, per derivar si escau, a l’equip de mediació, tutors, famílies i qui es crega convenient.

Una vegada formats els alumnes, què?
Cada 15 dies els alumnes ajudants ixen de la sessió de tutoria, i es reuneixen amb els professors que porten endavant el projecte, per tal d’anar analitzant els conflictes reals de les seus classes i proposant solucions concretes a cada cas. 
Aquestes solucions es duen a terme i en la propera reunió s’analitza si està funcionant. Si la solució no està resolent el conflicte se’n proposen de noves. Cada sessió per tant, s’analitzen conflictes que han sorgit nous i es revisen els anteriors.

Una coseta més..  
Un dels principis més respectats i importants del projecte és la CONFIDENCIALITAT, sempre que es parla dels companys de classe en les reunions quinzenals s’evita donar noms.Ens referirem als protagonistes dels conflictes com a «Company A» i «Company B», etc..

YouTube
Instagram
Telegram