Convivència

Web de convivència:

https://arevalo64.wixsite.com/mediacioiesalcalans

Si tenim clar que volem millorar la convivència, necessitem un equip responsable per dinamitzar-la, és el que anomenem la comissió de convivència

L’objectiu d’aquesta comissió és reflexionar sobre quins criteris han de prevaldre, planificar les actuacions adients, impulsar-les i dinamitzar-les, i finalment avaluar-les per conèixer l’avenç realitzat o els ajustos que calen.

Aquesta comissió té actualment 4 tipus de vies (Servei de Mediació, Alumnes Ajudants, Assetjament i Violència de gènere) totes elles complementàries, per reorganitzar la convivència des d’una mirada més àmplia i educativa del centre com un espai de convivència democràtica.

Entre les seves funcions en podríem destacar les següents:

 • Analitzar la situació de la convivència al centre com a punt de partida.
 • Establir i revisar objectius i criteris de planificació dels programes i activitats de convivència (equips de mediació, alumnat ajudant, participació de les persones delegades, etc.); dinamitza l’aplicació i fer-ne el seguiment.
 • Establir i revisar els procediments d’elaboració i revisió de les normes de centre i de les normes de l’aula.
 • Derivar a les diferents comissions els conflictes sorgits.
 • Recolzament als tutors, amb dinàmiques de grup, reunions amb famílies, o tot allò que siga necessàri per millorar la convivència d’un grup en concret
 • Liderar la resposta en situacions greus de manca de respecte a les normes. Establir i revisar els criteris fonamentats en el reconeixement del dany realitzat i la responsabilització i la reparació del dany per part de qui l’ha originat.
 • Proposar orientacions per elaborar el Pla d’Acció Tutorial.
 • Establir criteris per dirigir reconeixements de centre a membres de la comunitat educativa, de cara a les seves actuacions en relació amb la millora de la convivència
 • Animar a la participació als diferents membres de la comunitat educativa.
 • Impulsar les activitats de formació relacionades amb la millora de la convivència.
 • Impulsar iniciatives solidàries (commemoracions d’efemèrides rellevants, com el dia dels drets humans; ajuda a les víctimes de catàstrofes naturals o accions humanes d’especial magnitud; etc.)
 • Fomentar la reflexió i la presa de consciència personal i col·lectiva sobre fets remarcables de valor moral.
 • Elaborar materials que toquen diferents aspectes per treballar la millora de la convivència.
 • Establir criteris de coordinació amb serveis municipals: policia municipal, serveis socials, etc.

YouTube
Instagram
Telegram