Equip directiu

L’equip directiu està composat pels següents membres:

  • Director: Xavier Mesado
  • Vicedirectora: Tere Nouselles
  •  Cap d’estudis: Joaquin Lorente
  • Secretari: Jose Miguel Bañuls
llibreta
Facebook
Facebook
YouTube
Instagram
Telegram