PAC

Aquest any es el 11é en que es ofereix al centre el Programa experimental per a previndre i reduir el absentisme i el abandonament escolar prematur del alumnat en centres educatius de secundària (Programa Aula Compartida, abans Integra), que al nostre centre hem batejat com a curs de “Iniciació a la Formació Professional Bàsica”.
Al nostre centre hi ha un percentatge d’alumnat que, tots els cursos, repeteix 1r d’ESO o que promociona automàticament a 2n d’ESO havent suspès per segona volta 1r d’ESO. Per tant hi ha prou alumnes que s’ajusta al perfil requerit a la normativa per al Programa d’Aula Compartida (PAC).
Al nostre centre, el grup de 2n d’ESO PAC, té el nom de “Iniciació a la FPB” des
de que es va iniciar el programa Integra al curs 2008-09. Com el seu nom indica, la idea és que l’alumnat que aprove el curs, promocione a 1r de FPB, donant-li continuïtat a la mesura encetada al PAC per a la prevenció de l’abandonament i el fracàs escolar prematur.

Facebook
Facebook
YouTube
Instagram
Telegram